Menu
REDUCEREA EMISIILOR DE CO2
Reciclarea joacă un rol important în găsirea unei soluții durabile pentru conservarea resurselor și a protejării habitatelor naturale pentru viitor.

Când sticlele de plastic își încheie ciclul de viață, acestea sunt colectate, sortate, apoi tratate și prelucrate, rezultând fulgi PET care pot fi reintroduși în economie.

La GreenFiber folosim doar fulgi PET proveniți din procesul de producție GreenTech, companie cu experiență în acest domeniu. GreenTech reciclează deșeurile de PET, reducând consumul de energie care ar fi necesar pentru producția produselor plastice realizate din material virgin și, în consecință, reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES).

GreenTech este prima companie din Europa care a dezvoltat proiectul de reducere a emisiilor de CO2 datorită activității de producție a fulgilor PET, bandă PET și granule r-PET.

În cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de CO2 prin reciclarea PET", compania GreenTech, prin obiectul de activitate de reciclare a deșeurilor din PET, reduce consumul de energie care ar fi fost necesar pentru producerea de materiale plastice realizate din materii prime virgine, implicit reducând emisiile de CO2 și emisiile de gaze cu efect de seră (GES).

Reduceri totale de emisii
de gaze cu efect de seră
Perioadă de creditare de 10 ani
(2016 – 2025)
Estimare de
453,800 tone de CO2
Reducerea medie anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră este de 45.380 tone CO2 pe an.

Proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și la o mai bună distribuție a veniturilor pentru îmbunătățirea dezvoltării economice locale și regionale.

De asemenea, crește oportunitățile de angajare din împrejurimi, contribuie la dezvoltarea capacității tehnologice interne, deoarece forța de muncă și mentenanța sunt furnizate pe plan intern, la integrarea regională și conectarea cu alte sectoare, dar și la fondurile municipalităților locale pentru asigurări sociale, cum ar fi fondurile de sănătate și pensii.

În același timp, reciclarea deșeurilor PET reduce cantitatea de deșeuri care trebuie aruncată în gropile de gunoi, cu un impact pozitiv substanțial asupra mediului.

Website-ul corporației Gold Standard
...
reducerea emisiilor de CO2 (t)